Valikko Sulje

Koulutus-ja asiantuntijaluennot

Muun toimintamme lisäksi järjestämme myös Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2 koulutuksia, asiantuntijaluentoja sekä kokemusasiantuntijavierailuja niin toimintaamme osallistuville kuntoutujille ja muille kuntalaisille kuin myös yrityksille ja muille tahoille.

Mtea 1 ja 2 koulutukset

Pidämme Mieli ry:n kehittelemiä Mielenterveyden ensiapukoulutuksia. Mielenterveyden ensiapu -kursseilla vahvistetaan mielenterveystietoja ja -taitoja. Lue lisää: Mtea 1 ja 2 koulutus

Koulutuksen järjestämisestä yhdistyksessä vastaa Anna-Tuulia Pöllänen 040 596 4505 anna-tuulia.pollanen@mt-tuki.fi.

Asiantuntijaluennot

Meidän kauttamme on myös mahdollisuus pyytää asiantuntijoita mielenterveyteen sekä kuntoutumiseen liittyviin aiheisiin niin mielenterveyden keskusliitolta, meiltä itseltämme kuin myös muilta tahoilta.

Vertaistuki sekä kokemusasiantuntijavierailut

Toimintaamme osallistumisen kautta on mahdollisuus saada vertaistuellista tukea. Jos tarvitset yksin tai yhteisössäsi johonkin tilaisuuteen tai vastaavaan kokemusasiantuntijaa Pohjois-Savossa, se on mahdollista tilata seuraavan henkilön kautta:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Mielihyvin Savosta ry Tuija Anttila Raitanen

puh 040 168 7932 tuija.anttila-raitanen@mielihyvin.ry

Vertaistuen merkitys

Ryhmistämme saatavasta vertaistuesta sekä kokemusasiantuntijavierailuista saa paljon. Ne vahvistavat ymmärrystä omasta sairaudesta, auttavat hyväksymään oman sairauden sekä vahvistavat kuntoutumista.

”Kokemusasiantuntijalla on toipumiskokemus mielenterveys- tai päihdeongelmasta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta.”

”Toipunut tietää mitä poteva pohtii!”