Valikko Sulje

Elävä silta/Yksilötuki

Tarjoamme monenlaista tukea, ohjausta, palveluneuvontaa ja keskusteluapua yksilöllisesti mielenterveyskuntoutujille sekä muille sosiaalista tukea tarvitseville. Tuen saamiseksi ei tarvita mielenterveyden sairauden diagnoosia tai sosiaali- ja terveydenhuollon lähetettä.

Yksilötuen sisältö

  • tuki ja ohjaus arkirutiineissa,
  • aktivointi yksilön omien asioiden hoitamisessa sekä kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistumisessa,
  • tuki asioinneissa kodin ulkopuolella esim. lääkärikäynneissä, muissa sosiaali-ja terveydenhuollonpalveluissa, 
  • keskusteluapu mielenterveyskuntoutujille sekä muille keskusteluapua tarvitseville.

Itse kotihoidollinen tuki, mm. siivous, lääkkeiden jako ja kauppapalvelu eivät kuulu toimenkuviimme. 

Toimintaan hakeutuminen

Toimintaan voi hakeutua olemalla itse yhteydessä yhdistyksen työntekijöihin. Toimintaan ohjaudutaan myös muiden toimijoiden kuten sosiaali-ja terveyspalvelujen kautta. Tukitoimet tehdään sovitusti ja asiakkaan suostumuksella. Työskentely tuettavan kanssa perustuu luottamuksellisuuteen sekä vapaaehtoisuuteen.

Toiminnasta vastaa

Maarit Jalkanen 040 569 4505 maarit.jalkanen@mt-tuki.fi